Categories

Les dades de caràcter personal recaptats en el procés de compra on line s'incorporaran a un fitxer titularitat de PINSOS PLUS SL, amb la finalitat de tramitar, enviar i facturar els productes adquirits. Únicament comunicarem a l'empresa de transport i logística les dades necessàries per remetre els productes.

Per poder realitzar comandes a la botiga on line, cada client proporcionarà, de forma voluntària i sota la seva responsabilitat, les seves dades de caràcter personal, que hauran de ser veraces i exactes. L'usuari que formalitza el procés de compra on line, declara ser el titular de la informació facilitada, o, si no, comptar amb autorització de la persona en el nom faci la gestió.

L'usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d'edat. En cas contrari, la responsabilitat per l'adquisició de productes per part de menors d'edat anirà a càrrec dels pares o tutors legals del menor.

L'usuari podrà exercir els Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol·licitud d'exercici corresponent enviant un email des de l'adreça de correu electrònic utilitzada per registrar-se a PIENSOSPLUS a l'adreça de correu següent: INFO@PIENSOSPLUS.ES. Si té qualsevol dubte sobre la forma d'exercir aquests drets pot dirigir-se al nostre correu d'atenció a l'usuari info@piensosplus.es o trucar al nostre Servei d'Atenció al Client (telèfon 968.615.231 gratuït des de fix. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 07:00 a 15:00)

PINSOS PLUS està a disposició de tots els Usuaris per millorar els continguts i serveis del Portal. Si té algun suggeriment o proposta, no dubti en contactar amb nosaltres a través del nostre email info@piensosplus.es o el nostre telèfon 968.615.231.